Polish Albanian Armenian Azerbaijani Bulgarian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Latvian Macedonian Norwegian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Ukrainian
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wysokie noty Biegu Popradzkiego

Sprawozdanie DT PZN. Ogólna ocena zawodów: zawody zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób bardzo dobry. Widoczny był duży wkład organizacyjny i finansowy, wniesiony przez organizatora, Miasto i Gminę Piwniczna oraz starania wszystkich partnerów i osób prywatnych bezpośrednio  zaangażowanych w organizację, aby zawody przeprowadzić na jak najwyższym poziomie. M..in., zabezpieczono transport uczestników samochodami terenowymi z parkingu na polanę startową, zorganizowano szatnie /ogrzewane/ i catering /gorący, smaczny posiłek dla każdego uczestnika/. Ufundowano bardzo atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe dla zdobywców czołowych miejsc tak w kategorii „open” jak i w grupach wiekowych. Zawody poprzedziła bardzo dobra promocja. Zapowiedź zawodów została ogłoszona m.in. na świetnie przygotowanej stronie internetowej. Postarano się o odpowiedni patronat medialny. W zawodach wzięło udział 169 zawodników z Polski i ze Słowacji. Uroczyste zakończenie zawodów odbyło się jedną godzinę po zakończeniu biegów, w eleganckich i przestronnych salach SKI Hotelu na Suchej Dolinie /pozyskano hotel jak partnera imprezy!/ O wysokiej randze imprezy świadczy m.in. udział aktualnie czynnych zawodników wyczynowych oraz obszerne relacje w lokalnych mediach: w prasie, na portalach internetowych i w TV kablowej.

 

 

Co ważne dla tego typu imprezy, to że wrażenie uczestników zawodów było bardzo pozytywne, wyraziło się to m.in. tym, że praktycznie wszyscy, /wraz z osobami towarzyszącymi ponad 200 osób – byli obecni do samego końca ceremonii wręczenia nagród i dyplomów. Można przewidywać że kolejne Biegi Popradzkie szybko staną się jednymi z najważniejszych narciarskich biegów masowych w Polsce.

Należy podkreślić bardzo aktywne, osobiste zaangażowanie gospodarzy terenu, burmistrza Piwnicznej i jego zastępcy w całość prac związanych z przeprowadzeniem zawodów, którzy byli cały czas obecni podczas trwania zawodów i uczestniczyli aktywnie w ich zakończeniu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje jakość przygotowania tras narciarskich, co zostało zrobione na poziomie najwyższym w Polsce i mogłoby stanowić wzór godny naśladowania dla wszystkich organizatorów imprez narciarskich, także tych z kalendarza centralnego PZN! /doskonałe przygotowanie tras podkreślali przede wszystkim sami zawodnicy/.

Wnioski: Trasy narciarskie w Piwnicznej-Obidzy, na których rozegrano II Bieg Popradzki, z racji położenia /980 m.n.p.m./ i mikroklimatu charakteryzują się utrzymywaniem się doskonałych warunków śniegowych przez całą zimę. Atutem naturalnym jest także szczególnie korzystne dla tras narciarskich ukształtowania terenu, pozwalające łatwo przygotować trasy odpowiednie zarówno dla narciarzy wyczynowych jak i dla amatorów. /Warto przypomnieć, że: pod koniec lat 80, na trasach tych odbywały się takie zawody jak m.in. Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży i Mistrzostwa TZN, a trasy posiadały wówczas homologację PZN/.

Gospodarze terenu podjęli starania o pozyskaniu funduszy europejskich /dzięki temu m.in. uczestniczy biegu nie ponosili opłaty wpisowej i przystąpili do wyposażenia trasy w niezbędną, podstawową na razie infrastrukturę. Współpraca podjęta w ub. Roku ze stroną słowacką w sprawie połączenia tras po jednej i drugiej stronie granicy w jeden kompleks narciarski, przyniosła już pierwsze rezultaty, w postaci połączenia wybranych odcinków tras po obydwu stronach granicy /roboty ziemne wykonano w lecie/, czyniąc je szczególnie atrakcyjnymi, zarówno dla narciarstwa powszechnego, masowego, jak i sportowego-wyczynowego!.

W mojej ocenie PZN powinien jak najbardziej wspomóc tak aktywne zaangażowanie lokalnego samorządu, zmierzające do reaktywowania narciarskich tras biegowych na Obidzy, wykorzystać szczególnie korzystną lokalną atmosferę dla rozwoju narciarstwa biegowego, tak masowego jak i wyczynowego.


Miejscowość: Nowy Sącz, dnia 20.02.2013 Podpis DT.

Zbigniew Wolanin

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odsłon : 673009